Wigman & Sardjoe Advocaten

Specialisten in familierecht en strafrecht

Home

Wij hebben twee vacatures voor een advocaat-medewerker en een (gevorderde) advocaat-stagiaire in loondienst.
Klik hier voor de betreffende vacature.

Wigman & Sardjoe Advocaten is een klein en persoonlijk kantoor met twee gespecialiseerde advocaten. Het kantoor bestaat sinds 1999 en werkt vanaf 2024 in de huidige samenstelling. Ons kantoor ligt vlakbij de rechtbank in Den Haag en is met de auto en het openbaar vervoer goed bereikbaar.

Specialisten

Wij vinden specialisatie belangrijk om uw belangen goed en gedegen te kunnen behartigen. Daarom richten wij ons op twee rechtsgebieden:
  • het familierecht en
  • het (jeugd)strafrecht
We volgen daarin op de voet alle relevante ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak. Met onze jarenlange ervaring en kennis kunnen we uw belangen vakkundig behartigen. We hebben beide zeer ruime procesproceservaring. Vanuit heel Nederland komen cliënten naar ons toe en wij procederen dan ook door heel Nederland.

Wij hebben ook ruimte voor zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand, de zogenaamde toevoeging.

Familierecht

Wij zetten ons als kantoor in voor een goede omgang tussen ouder en kind. Sinds de oprichting van ons kantoor hebben we intensief contact met de Stichting Dwaze Vaders.

Als u gaat scheiden of uw relatie beëindigt en u heeft samen kinderen, dan moet u als ouders een zorgregeling (voorheen omgangsregeling) opstellen, al dan niet als onderdeel van een ouderschapsplan. Komt u daar niet samen uit, dan heeft u een advocaat nodig.

Daarnaast moet u afspraken maken over de kinderalimentatie. Wij kunnen u helpen bij het berekenen daarvan.

Het is ook mogelijk om een informatie- en consultatieregeling vast te stellen. In deze regeling worden afspraken vastgelegd zodat u wordt geïnformeerd en geconsulteerd door de andere ouder bij het nemen van belangrijke beslissingen zoals bijvoorbeeld schoolkeuze, verhuizing of medische behandelingen.

Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij het berekenen of vaststellen via een juridische procedure van een partneralimentatie.

Verder verlenen we rechtsbijstand bij het verdelen van de boedel (huwelijksgoederengemenschap) en het afwikkelen van de huwelijkse voorwaarden.

Voorts kunt u bij ons terecht voor procedures met betrekking tot ondertoezichtstellingen (OTS) en uithuisplaatsingen (UHP) van kinderen. Dit soort zaken zijn ingrijpend voor het gezin en hier moet vaak snel in worden gehandeld. Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Samen met de Stichting Dwaze Vaders wordt elke tweede dinsdag van de maand op ons kantoor een gratis spreekuur georganiseerd. U kunt zich hiervoor aanmelden via de site van de Stichting Dwaze Vaders.

Strafrecht

Als u of uw kind verdacht wordt van een strafbaar feit is goede juridische ondersteuning belangrijk. Het kan daarbij gaan om alle commune delicten zoals diefstal, geweldsdelicten, fraude, stalking, drugszaken, onttrekking aan het ouderlijk gezag, zedendelicten, levensdelicten, rijden onder invloed, wederrechtelijke vrijheidsberoving enz.

Als u voor de rechter moet verschijnen moet u kunnen vertrouwen op een zorgvuldige ondersteuning en verdediging.

Ook bij transactiezittingen kunnen wij u bijstaan. In een transactiezitting doet het OM een voorstel om strafvervolging te voorkomen (TOM zitting voor volwassenen, TRIP zitting voor een minderjarige).

Wij hebben als kantoor vele jaren ervaring in het (jeugd)strafrecht en kunnen die zorgvuldige ondersteuning en verdediging bieden. Door het hele land staan wij u bij op de zitting.

Bij jeugdstrafzaken spelen soms ook ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen een rol. Daarbij is onze specifieke kennis en ervaring in het familierecht zeer waardevol.


mr. J.M. Wigman


wigman@wigmansardjoe.nl

Mr. Wigman (1972) is in Nijmegen afgestudeerd. Kort daarna is hij in 1999 beëdigd als advocaat.

lees verder


mr. W.N. Sardjoe


sardjoe@wigmansardjoe.nl

Mr. Sardjoe (1979) is in 2003 afgestudeerd in zijn geboortestad Leiden.
 

lees verder

gevestigd in Den Haag

Contactinformatie

Adelheidstraat 8
2595 ED Den Haag

Tel: 070 - 3818915

info@wigmansardjoe.nl