Wij behandelen zaken op basis van het uurtarief of op basis van gefinancierde rechtsbijstand, de zogenaamde ‘toevoeging’.

Bij het intakegesprek wordt met u de financiering van de zaak besproken. Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, wordt de zaak op basis van een vast en overeengekomen uurtarief behandeld.

De financiële afspraken worden door middel van een bevestigingsbrief schriftelijk vastgelegd. Dit gebeurd op basis van een uurtarief.

Bij het intakegesprek wordt aangeven welk uurtarief wordt gehanteerd.

Door onze ruime ervaring en kennis kunnen we efficiënt en gericht te werk gaan en zo de kosten beheersbaar houden.

Wij werken in beginsel op basis van een voorschot, om zo de kosten voor u overzichtelijk te houden en te spreiden.

Bepaalde kosten ten behoeve van uw zaak, zoals griffierecht, kosten voor het opvragen van uittreksels en kosten van deurwaarders, worden direct bij ons in rekening gebracht. Wij dragen zorg voor de betaling en belasten dit vervolgens aan u door. Op basis van gefinancierde rechtsbijstand

Indien uit uw inkomens- en vermogensgegevens blijkt dat u in aanmerking kan komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging), vragen wij dit voor uw zaak aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand zal uw aanvraag beoordelen, en indien de aanvraag wordt toegewezen, een eigen bijdrage vaststellen. Vervolgens ontvangt u van ons kantoor een declaratie.

U kunt met een doorverwijzing vanuit het Juridisch Loket korting krijgen op de eigen bijdrage.

Wij hebben geen enkele invloed op de beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand zal voor de beoordeling van uw aanvraag uw inkomens- en vermogensgegevens van de afgelopen twee jaar bij de belastingdienst opvragen.

Wanneer uw huidige inkomen tenminste 15% lager is dan het inkomen van twee jaar geleden, kunt u zelf bij de Raad voor Rechtsbijstand om peiljaarverlegging verzoeken. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt uw aanvraag dan op basis van uw huidige inkomen en vermogen.

U kunt zelf binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand, indien u het niet eens bent met de beslissing.

Bepaalde kosten ten behoeve van uw zaak, zoals griffierecht, kosten voor het opvragen van uittreksels en kosten van deurwaarders, worden direct bij ons in rekening gebracht. Wij dragen zorg voor de betaling en belasten dit vervolgens aan u door.

 

Contactinformatie

Adelheidstraat 8
2595 ED Den Haag

Tel: 070 - 3818915

info@wigmansardjoe.nl