Intakegesprek

U kunt per mail of telefoon contact met ons kantoor opnemen. Na telefonisch contact met een van onze advocaten wordt in beginsel een intakegesprek op kantoor gepland. We proberen het gesprek op zo kort mogelijke termijn plaats te laten vinden.

Tijdens dat gesprek worden alle (juridische) aspecten van uw zaak besproken, geven we direct advies en gaan we zo nodig meteen aan de slag. Ook bespreken we de financiele kant van uw zaak, zodat u weet waar u aan toe bent. In een bevestigingsbrief worden deze afspraken schriftelijk vastgelegd.

Voortgang zaak / (proces)stukken

Afhankelijk van de omstandigheden in de zaak wordt bekeken of een schikking nog mogelijk is. Als dit niet mogelijk is zal de zaak aan de rechter worden voorgelegd. Wij geven de voorkeur aan duidelijkheid boven eindeloze onderhandelingen. Bovendien kunnen daarmee onnodige kosten worden bespaard.

We hechten er veel waarde aan de procedure netjes te laten verlopen. Dat betekent dat wij beschuldigingen en kwaadsprekerij zoveel mogelijk willen vermijden. Zeker in het familierecht, waarin enige terughoudendheid op dit punt is geboden.

Voordat een processtuk wordt ingediend, krijgt u eerst een conceptversie te zien. U krijgt de gelegenheid het stuk rustig door te lezen en eventuele wijzigingen voor te stellen. Vervolgens ontvangt u van de ingediende versie een afschrift, zodat u precies weet wat aan de rechter wordt voorgelegd. Alle correspondentie en processtukken in uw zaak worden zo spoedig mogelijk (per e-mail) aan u doorgestuurd, zodat u ten allen tijde op de hoogte bent van de ontwikkelingen.

Zitting

Wanneer een zitting wordt gepland, ontvangt u een oproep en wordt u voorbereid op de zitting, zodat u weet wat u kunt verwachten. De advocaat die uw zaak behartigt, is ook persoonlijk op de zitting aanwezig. Mocht in geval van overmacht uw advocaat niet aanwezig kunnen zijn dan zal de zitting door een kantoorgenoot worden bijgewoond.

Afronding zaak

De uitspraak van de rechter wordt direct aan u doorgestuurd. Indien daar aanleiding toe is, kan de beschikking met ons worden besproken. Wij geven ook advies over het eventueel instellen van hoger beroep of cassatie. Als de zaak is afgerond, wordt het dossier gesloten. Uw gegevens worden zorgvuldig bewaard en gearchiveerd, zodat u altijd later weer een beroep op ons kunt doen.

 

Contactinformatie

Adelheidstraat 8
2595 ED Den Haag

Tel: 070 - 3818915

info@wigmansardjoe.nl