Familierecht - Tips en Frequently Asked Questions

Zorgregeling (omgangsregeling)

De zorgregeling wordt niet nagekomen. Wat kan ik doen?
Zo spoedig mogelijk een advocaat bellen, en zonodig een kort geding starten om nakoming te vorderen.
Er is geen zorgregeling vastgesteld, en we komen samen niet tot een oplossing. Wat kan ik doen?
Mogelijk dat een voorstel van de advocaat nog zin heeft, anders snel naar de rechtbank (1:377a of 1:253a BW).
Het kan wel even duren voor de rechter dan een beslissing heeft genomen. Kan ik een voorlopige regeling krijgen?
Ja, met een kort geding procedure kunt u de rechter vragen een voorlopige regeling op te leggen.
Ik heb het idee dat de andere ouder mijn kind tegen mij opzet, en kwaad over mij spreekt. Kan ik daar wat aan doen?
De verzorgende ouder moet de band tussen het kind en de andere ouder bevorderen (artikel 1:247 lid 4 BW). U kunt de andere ouder daarop aanspreken, ook in een procedure.
Heeft een kind zelf ook recht op omgang met beide ouders?
Ja, op grond van Europese verdragen (onder andere het EVRM). In de Nederlandse wet staat dat een kind recht heeft op een gelijkwaardige verzorging (artikel 1:247 lid 4 BW).
Ik word niet geïnformeerd over mijn kind? Wat kan ik doen?
Zo spoedig mogelijk een advocaat bellen, en zonodig een kort geding starten om nakoming te vorderen.
Moeten anderen (zoals de school) mij informeren over mijn kind als ik daar om vraag?
Ja, ook derden die nauw betrokken zijn bij de opvoeding van uw kind moeten u informeren (artikel 1:377c BW).

Gezag

Ik heb geen gezag, maar wil dat wel hebben. Hoe regel ik dat?
Indien de moeder dat ook goed vindt, kunt u dat eenvoudig regelen door het bij de rechtbank te laten aantekenen.
Wat als de andere ouder niet meewerkt?
Dan kunt u het voorleggen aan de rechtbank (1:253c BW). Het uitgangspunt is dat het gezamenlijk gezag wordt toegewezen door de rechtbank.
Moet ik mijn kind hebben erkend om het gezag te kunnen krijgen?
Ja.

Contactinformatie

Adelheidstraat 8
2595 ED Den Haag

Tel: 070 - 3818915

info@wigmansardjoe.nl