Binnen het familierecht behandelen wij de volgende zaken:

 • echtscheidingen
 • beëindiging samenwoning
 • omgang (zorgverdeling), nakoming omgangsregeling
 • informatieregelingen
 • gezag en gezamenlijk gezag, geschil gezamenlijk gezag
 • erkenning / vervangende erkenning
 • alimentatie (partneralimentatie en kinderalimentatie)
 • voogdij
 • boedelverdelingen / afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • ondertoezichstellingen (OTS)
 • uithuisplaatsingen (UHP)
 • wijziging voornaam / wijziging geslachtsnaam

 

Zaken in het familierecht gaan vaak gepaard met emoties, zeker als het om kinderen gaat. Daarom vinden wij dat je in die zaken zeer terughoudend moet zijn met beschuldigingen en kwaadsprekerij. Het is mede de taak en verantwoordelijkheid van advocaten om ervoor te zorgen dat partijen niet verder uit elkaar komen te staan. Sterker nog, van advocaten wordt verwacht dat zij een minnelijke schikking nastreven. Dit uitgangspunt zou ook uit de (proces)stukken moeten blijken.

In het familierecht is het van groot belang dat u niet stil blijft zitten, maar snel in actie komt. Dingen laten liggen of wachten tot het wel weer beter gaat, komt de zaak vaak niet ten goede.

Naast uw eigen belang vinden wij dat het belang van uw kind ook zwaar weegt. Uw kind heeft immers niet om de situatie gevraagd en moet, in beginsel, een onbezwaard en goed contact met beide ouders kunnen hebben.

Indien u tegen elke vorm van omgang bent, zullen wij u moeten verwijzen naar een ander kantoor.

Als specialistisch kantoor procederen wij in het hele land en u kunt uw zaak door middel van een second opinion altijd aan ons voorleggen en met ons bespreken.

Wanneer u meer wilt weten over de wijze waarop wij over het familierecht denken, raden wij u aan onze columns lezen. Deze columns staan ook in de Nieuwsbrief van de Stichting Dwaze Vaders.

 

Contactinformatie

Adelheidstraat 8
2595 ED Den Haag

Tel: 070 - 3818915

info@wigmansardjoe.nl