Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit kan dat behoorlijk ingrijpend zijn. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk deskundige hulp inschakelt. Mr. Wigman en mr. Sardjoe hebben de kennis en expertise om u in uw zaak goed bij te staan.
Wanneer kunt u ons inschakelen?

Er zijn vier manieren:

 1. Dagvaarding
  U heeft een dagvaarding ontvangen met de post of gekregen van de politie om op een specifiek moment voor de rechter te verschijnen. In dit geval ligt er een dossier bij de rechtbank dat de advocaat kan opvragen voor nadere bestudering.

  Na ontvangst en bestudering van het dossier wordt met u overleg gevoerd over de wijze waarop u het beste verdedigd kan worden. Verder wordt u uitgebreid geïnformeerd. Bijvoorbeeld over wat u op een strafzitting kan verwachten? Moet u zwijgen of juist spreken? Wat kunt u wel en wat kunt u niet verklaren? Welke bewijzen zijn er tegen u? Heeft de politie uw rechten misschien geschonden? Wat is redelijk en wat niet?
   
 2. Opgepakt
  Iedereen kan worden aangehouden door de politie vanwege een verdenking van een strafbaar feit. ‘Erbij staan’ kan een reden zijn om door de politie te worden meegenomen. Wanneer u op het politiebureau een verklaring moet afgeven (dit mag ook enkel zijn: 'ik zwijg') wordt u gevraagd of u een advocaat wenst te raadplegen.

  U kunt de naam van een van onze twee strafrechtspecialisten, mr. Sardjoe of mr. Wigman, opgeven. De politie zal dan contact met een van beide opnemen. Meestal komt de advocaat direct of zo spoedig mogelijk naar u toe.
   
 3. Er ligt een strafrechtelijke verdenking of u bent meegenomen en vrijgekomen
  Het kan zijn dat u een keer bent meegenomen naar het politiebureau en te horen heeft gekregen dat u verdachte bent, en dat u vervolgens weer bent vrijgelaten. Het kan ook zijn dat u een brief heeft ontvangen van de politie of van het OM waarin staat dat er een verdenking tegen u bestaat en dat er wellicht iets gaat gebeuren, zoals een gesprek op het politiebureau of te verschijnen bij de rechter. U kunt dan het beste direct contact opnemen met een advocaat zodat er advies kan worden gegeven, uw dossier kan worden opgevraagd en het vervolg van de procedure in de gaten kan worden gehouden.
   
 4. Vrije advocatenkeuze / overname van de zaak
  Iedereen heeft een vrije advocatenkeuze. Dit betekent dat u in beginsel op ieder gewenst moment een andere advocaat mag nemen. Ons kantoor neemt geregeld zaken van andere advocaten over. Het is wel belangrijk te weten dat het moment van overstappen, bijvoorbeeld een dag voor de zitting, soms nadelig voor de voorbereiding van uw zaak kan zijn.
   

Kosten en betaling

De advocaatkosten bij de politie (‘piket’) worden altijd vergoed door de staat, ongeacht uw inkomen. Deze regel geldt zolang u in voorarrest blijft vastzitten en kan ook gelden voor de gehele zaak.

In geval van vrijlating door de politie of met een dagvaarding, worden met ons kantoor nadere afspraken gemaakt over de betaling van de kosten. Afhankelijk van uw inkomen kan dat op basis van gefinancierde rechtsbijstand zijn. Mocht u niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand dan zal dit op basis van een afgesproken uurtarief zijn.
Hoe legt u contact met ons?

Indien mogelijk, is de beste manier om contact op te nemen via de mail. In de mail kunt u de volgende punten opnemen:

 • Uw persoons- en adresgegevens, geboortedatum en BSN.
 • Waarom u contact opneemt.
 • Indien van toepassing, de datum van de zitting of de dagvaarding, en het parketnummer.

In dringende gevallen kan direct telefonisch contact worden opgenomen.

 

Contactinformatie

Adelheidstraat 8
2595 ED Den Haag

Tel: 070 - 3818915

info@wigmansardjoe.nl